smart2
laag
laag2
laag 3
laag 4

mtDNA

De genealogie heeft de moderne genetica ontdekt. Vooral je moederlijke afkomst heeft veel geheimen prijs gegeven. Zo zou je intelligentie iets met het X -chromosoom van je moeder te maken hebben. Toch zijn vooral de mitochondriën (zie figuur hier onder) van belang voor de genealoog. Via deze kleine orgaantjes in iedere cel van je lichaam wordt de levensenergie opgewekt. Je zou dan net zo energiek (en oud?) moeten zijn als je moeder (ongelukken voorbehouden). Een moederspoor is geboren. Hoe zit dat?

Het moederspoor

Dat komt doordat mitochondriën alleen door de moeder aan haar kinderen worden doorgegeven. De mitochondriën in de zaadcellen van de vader overleven de bevruchting van een eicel niet. Dit betekent dat we allen nog steeds de mitochondriën hebben van onze oermoeder, die mtDNA Eva wordt genoemd.

Mitochondriën

Mitochondriën delen zich regelmatig om ook nieuwe cellen van energiecentrales te voorzien. Zij hebben een klein beetje eigen DNA. Mitochondriën Via deze kleine orgaantjes in iedere cel van je lichaam wordt de levensenergie opgewekt Bij dat keer op keer delen ontstaan wel eens foutjes die we mutaties noemen. Nader onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om deze mutaties op volgorde in de tijd te zetten. Langzaam maar zeker komt men er ook achter waar in de wereld een bepaalde mutatie is ontstaan.

In de circa 200.000 jaar dat de moderne mens bestaat, is de lijst van mutaties erg lang geworden. Men heeft die voor dagelijks gebruik samengevat in kortere codes die haplotypen genoemd worden en in zogenaamde haplogroepen worden onderverdeeld.

Jouw mtDNA haplotype

Je mtDNA haplotype vertelt je hoe en wanneer je voormoederen de reis van Afrika naar de Nederlanden gemaakt hebben en ook hoe je voormoeder hier is aangekomen.

DNA-dag ‘Dochters van Eva

Tijdens het symposium ‘Dochters van Eva’, op 19 september 2019 komen al deze aspecten aan bod, met aandacht voor verwantschap in de moederlijke lijn, moederlijke stamhouders, hun mogelijke familiewapens en het genealogisch belang.

Je eigen voormoederen?

De afgelopen tijd hebben een kleine 100 Nederlanders en Nederlandstalige Belgen hun haplogroep en maternale stamreeks tot in de 17e eeuw ter beschikking gesteld voor de lezing over prehistorische migraties van jageressen, verzamelaarsters, boerinnen en ruiterij.

Grottekeningen

Voor de 100 vrijwilligers geldt: Neem de code van je maternale haplogroep mee naar het symposium en je kunt precies nagaan hoe en wanneer je voormoederen in onze streken zijn terechtgekomen. De diversiteit onder de 100 stammoeders blijkt enorm. De lijst zit vol herinneringen aan vrijwel alle vredige en gewelddadige migraties en volksverhuizingen die de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot in de 17e eeuw hebben gekend.

Ter bescherming van de privacy gaat de lezing alleen over haplogroepen en woonplaatsen, niet over de namen van de huidige dragers van de haplogroepen.

J.E.M.H. van Bronswijk