Disclaimer

De NGV verschaft informatie op deze website, naar beste
weten en inzet, echter zonder enkele garantie of waarborg.
Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele
wijze rechten worden ontleent, noch kan de NGV
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook
door het gebruik van de informatie op deze website.

De NGV zal de website naar eigen inzicht en op ieder
gewenst moment veranderen of beƫindigen.
De NGV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beƫindiging op/van
deze website.

Betalingen voor het symposium zijn een reservering voor
een zitplaats in de Rabozaal van de Agnietenhof
op 19 sept. 2019.
Restitutie van betalingen vindt niet plaats.